Erikslustvägen 2, Malmö

Inskrivning

Inskrivningsavtal Fridhems Trafikskola

§1 Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Fridhems Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta. Fridhems Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning tills dess att du fått ditt körkort. Fridhems Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten eller när kunden har avbrutit sin utbildning på vår trafikskola.

§4 Dina personuppgifter

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Fridhems Trafikskola har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: beräkna premier och bevilja kursdeltagande, skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till, marknads- och kundanalyser samt systemutveckling, svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt, ge tips och råd via sms, ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på STRs webbplats och på Fridhems Trafikskola. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Fridhems Trafikskola ska kunna säkerställa din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i vårt IT-system Fridhems Trafikskola kan komma att lämna ut personuppgifter till andra företag som vi samarbetar med, t.ex.

för att kunna erbjuda förmåner till dig eller för något av de andra ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon/mobiltelefonnummer och IP-nummer.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivets ovan, krävs samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Fridhems Trafikskola har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.

 

Tider under vilka personuppgifter sparas

Fridhems Trafikskola behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress.

Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Fridhems Trafikskola

Erikslustvägen 2

217 52 Malmö

§5 Priser och Betalning

 1. Aktuella priser hittar du på vår webbplats och anges inklusive moms. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning och att utbildningen genomförs enligt trafikskolan utbildningsplan, har man obetalda körlektioner kan man ej få dessa till rabatterat pris.
 2. Rabatten i ett körpaket gäller i 1 år från betalningsdatum och är endast giltigt om utbildningen genomförs enligt trafikskolans utbildningsplan och berörs då ej av eventuella prisändringar. Efter 1 år gäller inte rabatten längre och det du erlagt omvandlas till gällande dagspris/rabatter under förutsättning att det skett en prishöjning.
 3. Alla tjänster skall förskottsbetalas och således vara betalda senast samma dag innan tjänsten utförs, om betalning uteblir efter utförd tjänst skickas en faktura på utförd tjänst med en fakturaavgift på 60 kr. Det ligger på elevens ansvar att hålla ordning på hur många körlektioner som har körts och hur många som är kvar på paketet man köpt, eleven ansvarar själv för att se till att de tjänster som utnyttjas är tillfullo betalda vid utförande, detta är inte trafikskolans ansvar.
 4. Eleven bär huvudansvaret huruvida deras paket är inbokat eller om det finns fler lektioner inbokade än vad eleven betalat för. Efter godkänt kunskapsprov samt förarprov återbetalas summan av värdet för återstående körlektioner under förutsättning att eleven aktivt kört på Fridhems Trafikskola fram tills eleven tagit sitt körkort.
 5. Rabatten på innehållet i ett paket upphör att gälla om man väljer att avbryta sin utbildning eller bryta sitt paket, det man förbrukat räknas då istället om till ordinarie pris och det som blir över av summan man erlagt på det rabatterade paketet återbetalas, notera att återbetalning inte sker om paketets betalningsdatum överstiger 1 år.
 6. Om elev väljer att bryta sitt paket eller avbryta sin utbildning, förbehåller Fridhems Trafikskola AB sig rätten att ta ut en avgift á 10% för återstående tjänster.
 7. Teoripaket där körkortsböcker ingår räknas som förbrukat. Har eleven haft möjlighet att gå på våra lärarledda teorilektioner samt haft möjlighet att göra teoritester räknas även detta som förbrukat.
 8. Ingen återbetalning ges av en tjänst/varor om tiden gått längre än 1 år från betalningsdatum, däremot kan köpta tjänster fortfarande utnyttjas efter 1 år upp till 4 år under förutsättning att priset justeras enligt punkt b. Notera att det ej går att ge bort en köpt tjänst till annan person.
 9. Rabatterade tjänster är personliga och går ej att ge bort till en annan person.
 10. Presentkort är giltiga i 1 år, därefter gäller ej presentkorten och värdet på presentkortet upphör att gälla.
 11. Återbetalning av delar ur ett körpaket sker ej innan rabatten i ett körpaket återbetalats enligt 5:5.

Följande avgifter betalas till transportstyrelsen och ingår ej i något av våra körpaket.

Körkortstillstånd

Synundersökning – Synsam har Drop-in för körkortstillstånd och kostar 150 kr.

Fotografering hos Trafikverket – 80 kr.

Tillverkning av körkort – 280 kr.

Teoriprov (kunskapsprov) – 325 kr (vardag) 400 kr (kväll/helg).

Uppkörning (körprov) – 800 kr.

§6 Fakturering

Fridhems Trafikskola AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgett vid inskrivningen.  Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar. 

§7 Avbokningsregler

 1. Vid avbokning, annan avbeställning m.m. tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m.
 2. Avbokning av körlektion måste ske senast kl. 13:00 dagen innan lektion, om det sker senare än kl 13:00, debiteras din lektion.
 3. Vid avbokning av 6×80 minuters eller fler körlektioner under samma vecka debiteras 2×80 minuters körlektioner om avbokningen sker senare än 7 dagar innan påbörjad lektion. Om §7g uppfylls debiteras inte lektionerna.
 4. Vid avbokning av riskutbildning, så måste detta ske senast inom 3 dagar före kursen startar, om det sker senare debiteras kursen.
 5. Trafikskolan förbehåller sig rätten att kunna avboka lektioner när t ex en trafiklärare blir sjuk eller en bil behövs vid en uppkörning, naturligtvis ska trafikskolan meddela eleven detta så tidigt som möjligt och om möjligt kunna erbjuda en ny tid.
 6. Alla bokade förarprov är endast preliminärt bokade, trafikskolan förbehåller sig rätten att avboka/omboka förarprov om man inte uppfyller kraven. Eleven skall genomgå en utbildningskontroll innan förarprov bokas.
 7. Vid akut sjukdom så skall en sjukanmälan till trafikskolan upprättas, man har sedan en vecka på sig från sjukdomsdagen att uppvisa ett läkarintyg/sjukintyg från läkare/arbetsgivare/skola. Kan intyg visas blir du som elev således inte debiteringsskyldig för lektionen som missats pga. sjukdom. Notera att om man som elev har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste man avboka samtliga lektioner som man har inbokade framöver, detta ansvarar du som elev själv för. Vid ett akut sjuktillbud, gäller ditt intyg enbart första insjunknings dag och inte fler, detta eftersom vi enbart godkänner akut sjukdomsinfall.

§8 Bokningsregler på elevcentralen

 1. Du får inte boka tider alla dagar i veckan före kl 08:00 och efter kl 16:00, detta gäller även de som kör intensivt. Max 2 dagar i veckan före kl 08:00 och efter kl 16:00. Vill du köra mer måste du först prata med kontoret eller din trafiklärare.
 2. Vänligen kör dem tiderna du bokar, gör inte ombokning till en vana. Du får inte ”reservera” tider till dig själv om du inte avser utnyttja dem, om du har hållit på tider länge och sedan bokar av dem en efter en förbehåller vi oss rättigheten att boka av alla tider.
 3. Det är elevens ansvar att ha kontroll över hur många bokningar man har. Har eleven ett minus i sitt saldo eller är i skuld, får man inte göra nya bokningar förrän skulden är betald, även om det går att boka.

§8 Utbildningsregler

 1. Riskutbildning del 2 bokas endast om eleven följt trafikskolans utbildningsplan och/eller uppfyller de krav som trafikläraren ställer på eleven för att kunna tillgodogöra sig riskutbildningen. Väljer eleven att göra Riskutbildning del 2 utanför trafikskolan anses denna tjänst förbrukad och återbetalas inte
 2. Introduktionsutbildning bokas in av kunden och är bindande. Avbokning av introduktionsutbildning skal ske via telefon till Fridhems Trafikskolas kontor senas 48 timmar innan kursstart. Uteblir kunden på kursen eller avbokar sin plats försent blir kunden debiterad kursavgiften.
 3. Riskutbildning del 1 bokas i samråd med eleven och är bindande. Avbokning av Riskutbildning del 1 skal ske via telefon till Fridhemstrafikskolas kontor senas 48 timmar innan kursstart. Om eleven uteblir på kursen eller avbokar dess plats för sent blir kunden debiterad för sin plats. Väljer eleven att göra Riskutbildning del 1 utanför trafikskolan anses denna tjänst förbrukad och återbetalas inte.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Detta innebär logotype, text skriven på vår webbplats www.fridhemstrafikskola.se , filmer och bilder.

§10 Friskrivning från ansvar

Fridhems Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter. 

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen eller på trafikskolans webbplats. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet. 

§12 Vid eventuell tvist

Fridhems Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Fridhems Trafikskolas huvudkontor via e-post: info@fridhemstrafikskola.se

Lycka till med körkortet!

Fridhems Trafikskola

© Fridhems Trafikskola. Alla Rättigheter Reserverade.