Erikslustvägen 2, Malmö

Allmänna villkor

Handledarutbildning

Anmälan till handledarutbildningen är bindande .Avbokning av introduktionsutbildning skal ske via telefon till Fridhems Trafikskolas kontor senas 48 timmar innan kursstart. Uteblir kunden på kursen eller avbokar sin plats försent blir kunden debiterad kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att avboka och senarelägga en kurs vid någon orsak som gör att vi inte kan hålla kursen vid det tänkta tillfället.

Riskutbildning del 1 och 2

Riskutbildning del 1 bokas i samråd med eleven och är bindande. Avbokning av Riskutbildning del 1 skal ske via telefon till Fridhemstrafikskolas kontor senas 48 timmar innan kursstart. Om eleven uteblir på kursen eller avbokar sin plats försent blir kunden debiterad kursavgiften. Väljer eleven att göra Riskutbildning del 1 utanför trafikskolan anses denna tjänst förbrukad och återbetalas inte.

Riskutbildning del 2 bokas endast om eleven följt trafikskolans utbildningsplan och/eller uppfyller de krav som trafikläraren ställer på eleven för att kunna tillgodogöra sig riskutbildningen. Väljer eleven att göra Riskutbildning del 2 utanför trafikskolan anses denna tjänst förbrukad och återbetalas inte.

Avbokning av Riskutbildning del 2 kan göras fram till klockan 12.00 fyra vardagar innan halkkörningen skulle ägt rum. Vid akut sjukdom måste du kunna uppvisa ett sjukintyg för den som är ansvarig på halkbanan senast en vecka efter att halkkörningen skulle ägt rum. Denna person måste godkänna intyget för att du ska undgå att debiteras. Uteblir du från utbildningstillfället utan giltigt skäl blir du debiterad full avgift.

Avbokning

Körlektion avbokas senast klockan 12.00 vardagen före körlektionen skulle ha getts. Detta hanterar eleven själv via elevcentralen.se eller genom att ringa till körskolan. Det är inte möjligt att avboka körlektioner via sms eller mail.

Omkörnings- och mörkerlektioner, riskutbildningsmoment och handledarkursen avbokas senast klockan 12.00 två vardagar innan lektionen eller kursen skulle ha getts.

Om du inte avbokar körlektion eller kurs i tid betalar du full avgift. Om du blir akut sjuk och kan uppvisa ett sjukintyg från läkare eller vårdcentral eller intyg från chef eller skola senast en vecka efter att körlektionen eller kursen skulle ha getts undviker du dock att bli debiterad för lektionen.

Betalning

All betalning sker i förskott. Vid köp av enstaka körlektioner betalas dock varje lektion i samband med körningen. Du kan alltså boka lektioner i förväg och sedan betala vid lektionstillfället.

Om du inte betalat för en körlektion senast samma dag som den givits förbehåller vi oss rätten att lägga en dröjsmålsavgift om 60 kronor till kostnaden för lektionen.

Paketpriser gäller endast vid förköp. Alla våra paket är giltiga i 1 år från inköpsdatum. Skulle du av någon anledning inte hinna använda hela ditt paket innan det går ut så ta kontakt med oss i god tid för att diskutera en lösning.

Efter godkänt kunskapsprov samt förarprov återbetalas eventuellt återstående lektioner efter avräkning för rabatter och administrativ avgift på 10%.

Innan förarprov avläggs ska alla eventuella skulder till körskolan vara betalda. Vi förbehåller oss rätten att avboka förarprovet om betalning inte sker enligt överenskommelse.

© Fridhems Trafikskola. Alla Rättigheter Reserverade.